Praktische zaken

praktische
zaken

Schooltijden

kleuterklassen

maandag t/m vrijdag 8.30 – 13.05
voor de jongste kleuters van 4 jaar is het eerste jaar de woensdag een thuisblijfdag
oudste kleuters vanaf eind september dinsdag 8.30 – 14.45

klas 1

maandag t/m vrijdag 8.30 – 13.05
m.u.v. dinsdag 8.30 – 14.45
vanaf januari donderdag 8.30 – 14.45

klas 2

maandag, woensdag & vrijdag 8.30 – 13.05
dinsdag & donderdag 8.30 – 14.45

klas 3 t/m 6

maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.45
woensdag 8.30 – 13.05

Schoolvakanties

Vakantieoverzicht schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie
15 okt t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec 2022 t/m 8 jan 2023
Voorjaarsvakantie
25 feb t/m 5 mrt 2023
Goede Vrijdag
7 apr 2023
Tweede Paasdag
10 apr 2023
Meivakantie
22 apr t/m 7 mei 2023
Hemelvaartsdag
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
25 mei 2023
Zomervakantie
22 jul t/m 3 sep 2023

Download hier de jaarplanning 2022/2023

Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

AIs uw kind ziek is, dan moet dit op de eerste dag tussen 07:30 en 08:10 uur telefonisch worden doorgeven. Wordt er niet opgenomen dan kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat.
Vermeld duidelijk de naam van uw kind en de klas waarin het zit:
tel: 020 – 671 60 90

Verlof

Het aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek voor minder dan 10 dagen kunt u hier downloaden:
Vanwege specifieke aard van beroep
Vanwege gewichtige omstandigheden
Het formulier digitaal retourneren naar directie@ggsplein.nl

Jaarfeesten

Leven met de seizoenen

Naast het vaste dag- en weekritme, geven de jaarfeesten het ritme in het jaar. Met de jaarfeesten wordt de wisseling van de seizoenen en de krachten in de natuur mee beleefd. De jaarfeesten vormen hoogtepunten in het jaar en worden gevierd met de hele schoolgemeenschap: alle kinderen, leerkrachten en ouders samen. De leerlingen ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel en de kinderen worden zich meer bewust van de diepere, symbolische betekenis van de feesten en hun eigen groei.

Het jaar rond

Eind september, bij het begin van de herfst, vieren we Michaël, een feest van moed en kracht. De eigen mogelijkheden en grenzen worden verkend. Dapper wordt de draak verslagen, het kwaad overwonnen.

Op 11 november valt Sint Maarten, het eerste lichtfeest 40 dagen voor kerst, het feest van naastenliefde. Sint Maarten sneed zijn mantel in twee stukken en gaf de helft aan een verkleumde bedelaar.

Rond 5 december mag Sint Nicolaas niet ontbreken. Het feest van schenken en ontvangen roept dankbaarheid op voor wat de natuur en het leven ons geeft.

Advent en Kerstmis, de donkerste tijd van het jaar, een stille tijd vol verwachting van een nieuw begin. Tijdens de advent, vanaf de vierde zondag voor kerst, komt er wekelijks een kaarsje bij. Symbool voor het innerlijke licht wat het aardedonker kan overwinnen. Rondom Kerst voeren leerkrachten en ouders de kerstspelen op.

Driekoningen begint op 6 januari. Met het driekoningenspel sluiten we de kerstspelen af. Voor de kinderen wordt cake of brood gebakken met drie bonen er in…. wie vindt de bonen en zal koning zijn?

Op 2 februari vieren we Maria Lichtmis, het laatste lichtfeest 40 dagen na kerstmis. Terwijl het buiten kil en kaal was kon van onder de aarde de natuur door de sterker wordende zonnewarmte weer gaan groeien.

Carnaval is een verkleedfeest. Voor even in de huid van iets of iemand anders.

Palmpasen is het feest van nieuw leven. Symbolisch wordt verwezen naar de groei- en levenskrachten van de natuur en de mens. Met Pasen ontwaakt de natuur, nieuw leven, vol van hoop, groei en nieuwe kracht.

Het Pinksterfeest is verbonden met de natuur en het leven dat vooruit gaat. Iedereen komt in het wit gekleed, er wordt gedanst rond de meiboom en er is een belangrijke rol weggelegd voor de pinksterbruid en -bruidegom.

Rond de midzomerwende, 24 juni, wordt Sint Jan gevierd. Het zomerfeest: de natuur is uitbundiger dan ooit, het Sint Jansvuur zou reinigend en beschermend werken. En het is natuurlijk heel stoer als je over het vuur mag springen